Ziektekosten

Home » Verzekeringen » Ziektekosten
070 - 365 74 74

Per 1 januari 2006 is de nieuwe zorgwet geïntroduceerd. Alle inwoners van Nederland zijn verplicht zich te verzekeren door bij een zorgverzekeraar een zorgverzekering (de basisverzekering) af te sluiten. Verzekeraars zijn op hun beurt verplicht om iedereen die zich voor de verzekering aanmeldt, te accepteren. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie. Sinds 1 januari 2006 is niemand meer particulier verzekerd of bij het ziekenfonds.

Wat dekt de basisverzekering?
Het basispakket komt in grote lijnen overeen met het oude ziekenfondspakket of de standaardpakket polis.

In het basispakket zit o.a.: Huisarts / Ziekenhuis / Specialist / Geneesmiddelen. De inhoud van het basispakket alsmede het eigen risico wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld.

Deze dekking is wettelijk vastgelegd.

Welke keuzes kan ik zelf maken in het zorgstelsel?
Er is één basispakket, maar de uitvoering daarvan kan verschillen. Daardoor ontstaan verschillende modellen van de zorgverzekering. U kunt zelf uw keuze bepalen ten aanzien van:
Verzekeraar – U kunt éénmaal per jaar van verzekeraar wisselen. U mag dan niet worden geweigerd op basis van gezondheid, leeftijd of inkomen. Omdat er tussen verzekeraars verschillen zijn in kwaliteit, service en premie, kan het de moeite lonen om verzekeraars te vergelijken.
Aanvullend verzekeren – Voor de zorg die niet in het basispakket zit kunt u een aanvullende verzekering afsluiten.
Eigen risico – Jaarlijks wordt de hoogte van het eigen risico door de overheid vastgesteld. Door dit eigen risico te verhogen (extra vrijwillig eigen risico) wordt de premie lager.
Soort polis – U kunt kiezen tussen twee hoofdvormen of een mix daarvan. Deze hoofdvormen zijn de naturaverzekering en derestitutieverzekering.

Wat is een naturaverzekering?
Een naturaverzekering is vergelijkbaar met het oude ziekenfonds. U kunt direct naar een zorgaanbieder (bijvoorbeeld ziekenhuis of apotheek) gaan. De verzekeraar betaalt de rekening. U kunt naar alle zorgaanbieders gaan waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft gesloten, en onder voorwaarden, ook naar andere zorgaanbieders. Omdat uw verzekeraar met de gecontracteerde aanbieders betere afspraken kan maken, zal de premie van de naturapolis doorgaans lager liggen dan die van een restitutiepolis.

Wat is een restitutieverzekering?
Een restitutieverzekering is in grote lijnen vergelijkbaar met de oude particuliere verzekeringen. Hierbij kunt u zelf uw zorgaanbieder kiezen, maar moet u de rekening van de zorgaanbieder eerst zelf betalen voordat u de kosten door uw zorgverzekeraar vergoed krijgt. In sommige gevallen maken zorgverzekeraar en zorgaanbieder afspraken dat de zorgverzekeraar de rekening direct betaald. Omdat uw verzekeraar minder invloed heeft op de prijs van de verleende zorg en daarmee op de gedeclareerde kosten, zal de premie van de restitutiepolis doorgaans hoger liggen dan die van een naturapolis.

Wat is een aanvullende verzekering?
Een aanvullende verzekering dekt zorg die niet in het basispakket van de zorgverzekering is opgenomen, zoals tandartshulp voor verzekerden ouder dan 18 jaar.

Is het noodzakelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten?
Het basispakket van de nieuwe zorgverzekering is wettelijk vastgelegd en is gelijk aan de huidige dekking van het ziekenfonds en dat van de standaardpakketpolis voor particulier verzekerden. Als u deze dekking te beperkt vindt, kunt u zich aanvullend verzekeren.

Geldt de acceptatieplicht ook voor aanvullende verzekeringen?
Nee. Een zorgverzekeraar mag u weigeren op grond van leeftijd of gezondheidsrisico. Een verzekeraar kan ook een hogere premie van u vragen op basis van het gezondheidsrisico.