Gezinsrechtsbijstand

Home » Verzekeringen » Gezinsrechtsbijstand
070 - 365 74 74

De samenleving verandert in hoog tempo, ook op juridisch gebied. Door meer ‘claimbewustzijn’ is de kans op een juridisch geschil nog nooit zo groot geweest, terwijl de kosten van rechtshulp enorm zijn gestegen.

Een particuliere gezinsrechtsbijstandsverzekering dekt de kosten van juridische hulp. Opkomen voor uw belangen kan duur uitvallen. Een advocaat kost u al gauw € 150,- per uur, nog afgezien van de bijkomende kosten van experts, getuigen etc.
Met een rechtsbijstandverzekering heeft u recht op professionele juridische hulp bij materiële of letselschade, maar ook op bijstand bij vermogensschade of conflicten. Met deze verzekering zijn u en uw gezinsleden verzekerd van rechtsbijstand.

Enkele voorbeelden:

– uw werkgever spant een ontslagprocedure tegen u aan;
– problemen met ziekenhuis na bijv. een verkeerde operatie;
– problemen met buren (erfafscheiding);
– problemen met gemeente en andere overheidsinstanties;
– problemen met winkels en leveranciers van goederen en diensten;
– problemen met reisburo bijv. overboeking;
– problemen met aannemer of de loodgieter.

Verkeersrechtsbijstand
Hiermee bent u uitsluitend verzekerd in de hoedanigheid van verkeersdeelnemer, dus ook als fietser, voetganger of passagier (van elk vervoermiddel). U kunt kiezen uit diverse dekkingsmogelijkheden.

Wij zijn gaarne bereid u verder te informeren.

Tips

Bij een rechtsbijstandverzekering incl. verkeersdekking kunnen alle aanvullende verhaals- en rechtsbijstanddekkingen op bijv. de motorrijtuigenverzekerin(en) vervallen.