Aansprakelijkheid

Home » Verzekeringen » Aansprakelijkheid
070 - 365 74 74

Indien u onverhoopt schade toebrengt aan een ander, dan kunt u hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren verzekert u zich tegen de gevolgen van eventuele schadeclaims. De verzekering biedt dekking voor u, uw inwonende gezinsleden, uw uitwonende studerende kinderen, pleeg- en stiefkinderen en natuurlijk uw huisdieren.
De dekking is uitsluitend van kracht in de hoedanigheid als particulier. Ook als woningeigenaar of als verkeersdeelnemer (bijv. voetganger of fietser) bent u verzekerd. De polis biedt een werelddekking. Indien u aansprakelijk wordt gesteld, neemt de verzekeraar de claim in behandeling en bekijkt of u daadwerkelijk aansprakelijk bent. Indien de schade onder de dekking valt zal de verzekeringsmaatschappij deze vervolgens vergoeden aan degene die de schade geleden heeft.

Tips

Voor het geval u zelf schade lijdt, door toedoen van anderen, is het raadzaam om verhaalsbijstand op de polis mee te verzekeren. Een stap verder is de rechtsbijstandverzekering.

Heeft u geen inwonende of uitwonende studerende kinderen geef dit aan ons door. Hiermee kunt u premie besparen.