Beleggingshypotheek

Home » Hypotheken » Beleggingshypotheek
070 - 365 74 74

Een in de laatste jaren zeer populaire vorm van financiering, mede gezien de goede beleggingsresultaten in de voorgaande jaren. Uw aflossing wordt gestoken in een beleggingspolis of op een beleggingsrekening. Het rentebedrag blijft, afhankelijk van uw rentevaste periode, jaarlijks gelijk. Aan het eind van de hypotheektermijn, meestal 30 jaar, wordt van de uitkering van de beleggingspolis of het saldo van de beleggingsrekening het hypotheekbedrag ingelost.
De aantrekkelijkheid van deze constructie is het feit dat op langere termijn bijv. 30 jaar met beleggingen een aanmerkelijk hoger resultaat behaald kan worden dan het percentage dat u als hypotheekrente betaalt. De prijs die u voor dit gegeven betaalt is gelegen in het feit dat u geen garantie heeft dat op de einddatum voldoende kapitaal voorhanden is om het hypotheekbedrag volledig in te lossen.

Wij zijn gaarne bereid u verder te informeren.