Uitvaartkosten

Home » Verzekeringen » Uitvaartkosten
070 - 365 74 74

Indien u uw nabestaanden niet wilt opzadelen met de uitvaartkosten raden wij u aan bij dit onderwerp eens stil te staan. Er zijn een drietal mogelijkheden om hierin te voorzien:

  • U kunt zelf een bedrag voor later reserveren en dat jaarlijks verhogen met de stijging van de kosten van de uitvaart.
  • U kunt een verzekering afsluiten in natura, waarbij de begrafenis of crematie volgens een van tevoren vast pakket wordt uitgevoerd. Een nadeel van deze constructie kan zijn dat u geen rechten opbouwt, zodat als u de verzekering beëindigt u geen afkoopbedrag of premievrije polis ontvangt. Bij deze verzekering wordt soms de indruk gewekt dat de volledige uitvaart wordt vergoed. Vaak moeten de nabestaanden toch bijbetalen voor bijkomende kosten.
  • U kunt ook een Uitvaartverzekering afsluiten waarbij u verzekerd bedrag bepaald. U bent dan levenslang verzekerd met een tijdelijke premiebetaling. Na verloop van enkele jaren bouwt u zo een waarde op waarmee u bij beëindiging van het contract recht heeft op een afkoop- of premievrijwaarde, al naar gelang de verstreken duur van de verzekering. Het verzekerd bedrag keert uit bij overlijden, het maakt daarbij uiteraard niet uit of het bedrag voor een crematie of een begrafenis gebruikt wordt.

Een goede polis heeft een jaarlijks winstdeling. Hierdoor stijgt jaarlijks het verzekerde bedrag bij een gelijkblijvende premie. Ook nadat de polis premievrij is geworden blijft het verzekerd bedrag door de winstdeling doorstijgen.

Wij zijn gaarne bereid u verder te informeren.

Tip

Houdt bij de bepaling van het benodigde verzekerde bedrag (plm. € 6.500,- tot € 8.500,-) rekening met reeds lopende of eventueel reeds premievrije polissen.

Kijk niet alleen naar de premie, maar tevens naar de vorm van winstdeling welke de Verzekeraar hanteert. Op termijn bekeken is deze wellicht belangrijker dan de premie die u betaalt.

Een optie is de automatische verhoging. Dit houdt in dat de polis om de vijf jaar automatisch wordt aangepast, ongeacht de gezondheid.

Als het dan gebeurt: U kunt hier het formulier ‘Persoonlijke wensen’ (een laatste wilsbeschikking en enkele tips) als pdf-bestand downloaden (het bestand is 161 kb).