Gezinsongevallen

Home » Verzekeringen » Gezinsongevallen
070 - 365 74 74

Een ongevallenverzekering keert éénmalig een bedrag uit bij overlijden of bij blijvende invaliditeit naar aanleiding van een ongeval.
Er bestaan diverse vormen van ongevallenverzekering, alle toegespitst op een specifieke situatie:

Persoonlijke ongevallen verzekering
Deze verzekering dekt het ongevallenrisico op één persoon.

De gezinsongevallenverzekering
In de gezinssituatie met of zonder kinderen kan het gezien het tegenwoordige verkeers- en sportrisico erg verstandig zijn om een gezinsongevallenverzekering af te sluiten. De meeste ongevallen gebeuren immers nog steeds in en rond het huis. Ook bij deze verzekering zijn diverse combinaties mogelijk.

Jeugdongevallenverzekering
Deze vorm is specifiek bedoeld voor minderjarige kinderen. Hierbij is het zinvol om tandartskosten aanvullend mee te verzekeren.

Ongevallen inzittendenverzekering
Deze verzekering dekt het ongevallenrisico van de inzittenden van een motorvoertuig, ingeval het een motorijwiel betreft spreekt men van opzittendenverzekering. De WA-verzekering van het motorvoertuig dekt ook de aansprakelijkheid van de bestuurder t.o.v. de inzittenden. Hierbij is echter de bestuurder zelf niet voor het ongevallen risico gedekt, tevens is bij een ongeval niet altijd sprake van schuld bij de bestuurder. De inzittendenverzekering kijkt niet naar schuld, maar keert een vast bedrag uit indien er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit van de inzittenden incl. de bestuurder. Rijdt u geregeld met passagiers of heeft u zelf geen ongevallenverzekering dan is een inzittendenverzekering eigenlijk een noodzaak. Voor ongeveer Eur € 10,- a € 20,- per jaar heeft u al een dergelijke verzekering.

Wij zijn gaarne bereid u verder te informeren.

Tip

In het geval dat de nadruk moet liggen op de uitkering bij invaliditeit kan het zeer aantrekkelijk zijn om dat op basis van een progressieve invaliditeitsdekking te verzekeren, waarbij het verzekerd kapitaal stijgt naarmate het percentage invaliditeit hoger is, b.v. bij 100% invaliditeit een uitkering van 350% van het verzekerd bedrag.