Caravanverzekering

Home » Verzekeringen » Caravanverzekering
070 - 365 74 74

Bij de caravanverzekering worden er twee categorieën onderscheiden, de Toercaravan en de Stacaravan.
Bij de toercaravan is het van belang om een eventuele voortent mee te verzekeren, terwijl bij de stacaravan de eventuele bijgebouwen (schuurtjes e.d.) meeverzekerd kunnen worden. Voor beide geldt ook een dekking voor de inventaris.
Het WA-risico valt in het algemeen onder de dekking van de WA-verzekering van het trekkende motorrijtuig (zolang de caravan nog gekoppeld is). Voor het WA-risico van een ongekoppelde caravan is in het algemeen de dekking op de Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) van kracht.
Afhankelijk van de ouderdom van de caravan kunt u deze aanvullend verzekeren voor: brand/storm/inbraak of een all risks dekking.

Wij zijn gaarne bereid u verder te informeren.

Tips

Gaat u met de caravan naar het buitenland en is het gewicht min. 750 kg vraag dan aan de WA-verzekeraar van het trekkende motorrijtuig om afgifte van een separate groene kaart voor de caravan. Dit geldt in het bijzonder voor Polen. Voor de overige landen volstaat het kentekenbewijs van de caravan.

Zorg er altijd voor dat de Casco-dekking van de caravan ook van kracht is op het stallingsadres, in het algemeen is de stallingshouder hier niet voor verzekerd.

Diefstal van de caravan is meestal uitsluitend gedekt indien de caravan met een speciale anti-diefstal voorziening is uitgerust b.v. disselslot of wielklem. Wij kunnen u een overzicht geven van de door de diverse verzekeraars goedgekeurde middelen.

Verhuur is in het algemeen uitgesloten, tenzij u hiervan uitdrukkelijk een aantekening op de polis laat plaatsen. Vaak geldt dan een hoger eigen risico bij schade.