Auto en motor

Home » Verzekeringen » Auto en motor
070 - 365 74 74

Bij de motorrijtuigverzekering kunt u kiezen uit drie verschillende dekkingen. Voor de keuze van dekking, zijn een aantal zaken van belang. De belangrijkste zijn: de leeftijd van de auto, de reeds opgebouwde schadevrije jaren, de waarde van het voertuig en de mate waarin u zelf enig risico aanvaardbaar vindt. Wij geven hieronder een overzicht van de belangrijkste dekkingvormen.

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)
Deze vorm is wettelijk verplicht. De verzekering verzekert de schade die met uw voertuig aan anderen wordt toegebracht. Tevens worden eventuele sleepkosten na een aanrijding vergoed.

Beperkt Casco (Mini-Casco of Extra)
Deze dekking is een aanvulling op de WA-verzekering en verzekert de schade aan het motorrijtuig veroorzaakt door o.a. brand, kortsluiting, diefstal, inbraak, hagelschade, storm, aanrijding met loslopende dieren en ruitbreuk. De opgebouwde korting blijft na een claim ongewijzigd.

Volledig Casco (All-Risks)
Ook deze dekking is een aanvulling op de WA-verzekering en verzekert alle van buitenkomende onheilen. Ook eigen schuld van de bestuurder is met deze vorm gedekt.
De meeste verzekeraars vergoeden nieuwwaarde indien het voertuig jonger is dan 12 maanden. Let wel, mankementen aan de motor, slijtage (bijv banden) vallen niet onder de dekking.

Belangrijkste uitsluitingen zijn: rijden onder invloed (alcohol/drugs), opzet, het niet in bezit hebben van een geldig rijbewijs.

Aanvullende verzekeringsvormen
– Ongevallen-inzittenverzekering
– Diverse vormen van rechtsbijstandverzekering.

Speciale verzekeringsvormen


Oldtimer verzekering
De verzekeringsvormen zijn grotendeels gelijk aan wat hiervoor is omschreven. Gezien het geringe aantal gereden kilometers (5.000 of 7.500 kilometers per jaar) geldt hiervoor een speciaal tarief. Het is mogelijk om oudere auto’s nog All-risk te verzekeren. In dat geval wordt dan een recent taxatierapport gevraagd. Overigens dient het voertuig minimaal 15 jaar oud te zijn.

Kampeerauto’s
Ook hierbij zijn de dekkingsmogelijkheden grotendeels gelijk aan de bovenvermelde mogelijkheden, echter de nieuwwaardedekking ligt vaak op 3 jaar, terwijl het ook verstandig is om de inventaris/bagage mee te verzekeren. Voor het geval u de kampeerauto na beschadiging niet meer kunt gebruiken, kunt u een vervangende kampeerauto of een vergoeding voor gemaakte hotelkosten meeverzekeren.

Wij zijn gaarne bereid u verder te informeren.

Tips

Heeft u nog geen schadevrije jaren opgebouwd, let dan vooral op de waarde en het gewicht van de auto, immers hoe zwaarder en duurder de auto hoe hoger de premie.
Rijdt u een jonge auto en wordt door andermans toedoen de auto zo beschadigd dat er veel plaat- en spuitwerk aan de auto moet gebeuren, dan heeft u wellicht de mogelijkheid de tegenpartij ook een bedrag aan waardevermindering in rekening te brengen.
Sommige maatschappijen verlenen bij een tweede gezinsauto dezelfde korting als de reeds lopende verzekering. Dit kan een aanzienlijke premiebesparing opleveren.
Het verdient aanbeveling om dure accessoires apart op te geven, bijvoorbeeld: carkit, navigatiesysteem, dure velgen e.d.
Gaat u op vakantie vergeet u vooral de groene kaart niet. Controleert u tevens of de groene kaart van kracht is in alle landen die u tijdens uw reis aandoet.