Woonhuis

Home » Verzekeringen » Woonhuis
070 - 365 74 74

Brand, ontploffing, water, inbraak, vandalisme en stormschades, het is allemaal te verzekeren. Glas verzekert u voordelig mee.

Jaarlijks ondervinden zo’n 7.000 gezinnen de noodzaak van een goede opstalverzekering doordat zij met een brand geconfronteerd worden.
Helaas gaat dit geregeld gepaard met financiële problemen doordat de verzekerde waarde van het woonhuis geen gelijke tred heeft gehouden met de stijging van de herbouwkosten. Het is dus zeer belangrijk dat u er voor zorgdraagt dat u optimaal bent verzekerd. De juiste dekking met de juiste verzekerde som.

Wij zijn gaarne bereid u verder te informeren.

Tips

Het is verstandig om de polis te controleren op het meeverzekeren van de fundering, deze is in het algemeen niet automatisch meeverzekerd, dat moet dus uit de polis blijken.

Een waterstop m.b.t. de wasmachine-aansluiting voorkomt een hoop ellende.

Vergeet u de buitenkraan niet af te sluiten gedurende de winterperiode.