Arbeidsongeschiktheid

Home » Verzekeringen » Arbeidsongeschiktheid
070 - 365 74 74

Dit risico kan verstrekkende gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Er dient bij dit risico een onderscheid te worden gemaakt in:

  1. Arbeidsongeschiktheid als werknemer
    Indien u arbeidsongeschikt raakt is uw werkgever verplicht om u in de eerste 2 jaar 70% van uw salaris door te betalen. Overigens is dit afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage en hetgeen overeengekomen is in uw arbeidsovereenkomst. Duurt uw arbeidsongeschiktheid langer dan 24 maanden dan gaat u over naar de WIA en ontvangt u een uitkering waarbij uw inkomen met 30% of meer kan dalen.
  2. Arbeidsongeschiktheid als zelfstandige
    Als zelfstandige zult u zelf voor een verzekering moeten zorgdragen. De premie is afhankelijk van: beroep, eigen risico termijn ( bijv. 14, 30, 60, 90 of 180 dagen), eindleeftijd en percentage arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Een alternatief is nog de woonlastenverzekering. Bij arbeidsongeschiktheid ontvangt u een uitkering welke is afgestemd op uw woonlasten. Deze verzekering is mogelijk voor zowel de bezitter van een eigen woning als voor een huurder.

Wij zijn gaarne bereid u verder te informeren.

Tip

De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is fiscaal aftrekbaar. De uitkering daarentegen wordt fiscaal belast in box I.

Wellicht is het mogelijk om via uw werkgever deel te nemen aan een collectieve regeling. Informeer in ieder geval bij uw werkgever wat de situatie bij arbeidsongeschiktheid zal zijn.